Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu

Jūsu uzticība mums ir svarīga. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.Mēs esam arī iecēluši datu aizsardzības amatpersonu, kuras uzdevums ir uzraudzīt, lai mēs ievērotu šos tiesību aktus, vadlīnijas un kārtību.

Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus. Šajā informatīvajā tekstā mēs aprakstām, kā un kur mēs apstrādājam personas datus Mans Rimi lojalitātes programmas ietvaros.

Kādu kategoriju personas datus mēs ievācam un kādēļ

- Lai administrētu reģistrāciju

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu reģistrāciju Mans Rimi lojalitātes programmā. Šo informāciju ir nepieciešams sniegt, lai mēs varētu reģistrēt Jūs Mans Rimi lojalitātes programmā. Ja Jūs nesniegsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Dzimšanas datums

- Dzimums

- Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs

- Pilsēta

- Pasta indekss

Jūsu piekrišana

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

Ja nevarat aizpildīt kādu no obligāti aizpildāmajiem laukiem, lai veiksmīgi pabeigtu reģistrāciju, Jums ir nepieciešams sazināties ar Klientu servisa centru.

Reģistrējoties Mans Rimi lojalitātes programmai, Jūs apliecināt, ka Jūsu norādītie personas dati ir precīzi un pareizi un ka Jūs esat sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu. Ja esat sniedzis neprecīzus datus, Jums nekavējoties tie ir jāizlabo.

- Lai administrētu dalību

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā, piemēram, lai sazinātos ar Jums, atbildētu uz Jūsu pieprasījumiem, nodrošinātu to, lai Jūsu informācija ir precīza un atjaunināta, nomainītu Jūsu veco Mans Rimi karti ( ja tā nozaudēta, nedarbojas utt.) pret jaunu, lai Jūs varētu izveidot vai piekļūt Mans Rimi profilam, lai sazinātos ar Jums gadījumos, kad esat aizmirsis savus pirkumus, aizmirsis savu naudas maku vai kad mēs esam konstatējuši problēmas ar transakcijām.

Saziņai mēs izmantojam visas mūsu platformas (mājaslapu, kiosku (termināli), mobilo aplikāciju u.c.).

Mēs izmantojam Jūsu mobilā tālruņa numuru, lai ar Jums sazinātos steidzamos jautājumos, kad tas ir nepieciešams nekavējoties. Bet galvenokārt, lai sniegtu Jums informāciju par Mans Rimi lojalitātes programmu (piemēram, par izmaiņām sistēmā, noteikumos, par šo privātuma politiku, par Jūsu Mans Rimi kartes bloķēšanu, pasākumu reģistrācijas apstiprinājumu sūtīšanai, kad esat izrādījis vēlmi tajos piedalīties, informēšanai par laimestu loterijā u.c.), mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Mans Rimi kartes numurs

- Kontaktinformācija – e-pasts vai mobilā tālruņa numurs

- Priekšrocības

· Uzkrātā Mans Rimi naudas summa

- Pieprasījumi

- Reģistrācijas dati, kad Jūs piekļūstat savam Mans Rimi profilam, veicat izmaiņas datos vai veicat citas darbības saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu

Mūsu un Jūsu likumīgās intereses nodrošināt mūsu klientiem vislabāko pieredzi

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

- Identifikācija

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai identificētu Jūs vai saistītu Jūs ar attiecīgās Mans Rimi kartes lietotāju tikai tajos gadījumos, kad mums ir nepieciešams noteikt, vai Jūs esat tā persona, par kuru uzdodaties, piemēram, ja Jūs sazināties ar mums, piedalāties pasākumā vai loterijā.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

Identifikācijas nolūkā mēs varam apstrādāt personas datus, kas mums jau ir par Jums

- Vārds

- Mans Rimi kartes numurs

- Kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs

- Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

- Informācija par vietu, kur Jūs lietojāt savu Mans Rimi karti

Mūsu likumīgā interese un mūsu likumīgais pienākums identificēt personas

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

- Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu personalizētos piedāvājumus un citas priekšrocības, piemēram, ieguvumus vārda dienās, dzimšanas dienās, dalību speciālajos klubos (piemēram, bērnu klubs, vīna klubs), ielūgumus uz speciālajiem pasākumiem; mēs apstrādājam personas datus, kas ir nepieciešami tikai konkrētajai priekšrocībai.

Ja saistībā ar Mans Rimi lojalitātes programmu mēs ieviesīsim papildu priekšrocības vai piedāvājumus, lūdzot Jums sniegt papildu personas datus vai vēlēsimies izmantot jau sniegtos datus citiem nolūkiem, mēs sniegsim Jums attiecīgo informāciju par personas datu apstrādi, pieprasot personas datus vai iepazīstinot ar jauniem nolūkiem.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- Mans Rimi kartes numurs

- Priekšrocības

- Dzimšanas datums

- Dzimums

- Pilsēta

- Pasta indekss

- Jūsu bērna vārds

- Jūsu bērna dzimšanas datums

- Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

- Informācija par vietām, kur lietojāt savu Mans Rimi karti

Apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Jums Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

Mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tai skaitā profilēšanu, lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un citas Mans Rimi lojalitātes programmas priekšrocības. Lai varētu to paveikt, mēs ar speciāliem algoritmiem, analizējam Jūsu sniegtos personas datus un Jūsu iepirkšanās transakcijas. Mūsu veiktās darbības nerada nekādu juridisku vai līdzīgas nozīmes ietekmi uz Jums.

Piemēram, piešķirot Jūsu Mans Rimi kartei attiecīgo Mans Rimi naudu, mēs balstāmies uz aprēķinu, kas ņem vērā Jūsu transakcijas summu un iegādātās preces.

Savukārt, pamatojoties uz Jūsu ievadīto dzimšanas datumu, mēs nosakām, kad mūsu ieviestās dzimšanas dienas priekšrocības ir Jums piemērojamas.

Ja nevēlaties būt par automātiskās lēmumu pieņemšanas, tai skaitā profilēšanas, subjektu, Jūs nevarat piedalīties Mans Rimi lojalitātes programmā.

- Tiešais mārketings

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nosūtītu Jums tiešā mārketinga informāciju, piemēram, lai nosūtītu Jums personalizēto un attiecīgo informāciju, kā arī piedāvājumus uz Jūsu izvēlētajiem saziņas kanāliem: vēstules, īsziņas, e-pasts, sociālie tīkli.

Lūdzu, ņemiet vērā, ja izvēlaties saņemt tiešo mārketingu ar sociālo tīklu palīdzību, mēs izmantosim Jūsu mobilā tālruņa numurus vai e-pastu, lai sasniegtu Jūs sociālajos tīklos.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Vārds

- E-pasts

- Mobilā tālruņa numurs

- Sociālais tīkls

- Mājas adrese

- Personas dati, kas norādīti sadaļā “Personalizēto piedāvājumu un citu priekšrocību administrēšana”

Jūsu piekrišana

Tik ilgi, cik vēlēsieties saņemt no mums tiešo mārketingu.

- Loterijas

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu loterijas, ja esat paudis vēlmi tajās piedalīties. Tāpat mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju, identificētu Jūs, izdalot loterijas balvas, kā arī, lai iekļautu Jūsu vārdu un uzvārdu loterijas protokolā saskaņā ar juridisko pienākumu.

Lūdzu esiet informēts, ka, paužot vēlmi piedalīties loterijās, Jūs piekrītat, ka Jūsu Mans Rimi karte tiks iekļauta mūsu un mūsu piegādātāja organizētajās automātiskajās loterijās bez papildu paziņojuma Jums. Izsniedzot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte un neatbilstību gadījumā tā netiks izsniegta.

Lasiet vairāk par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, ja Jūs piedalāties loterijās, loteriju privātuma politikā, ar kuru var iepazīties www.rimi.lv.

- Statistiskie un tirgus izpētes nolūki

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sastādītu ziņojumus un statistiku, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu mūsu pakalpojumus. Šajos nolūkos mēs neapstrādāsim Jūsu vārdu, kontaktinformāciju un jebkuru citu tieši identificējamu informāciju, kas var tieši identificēt Jūs kā konkrētu personu.

Personas datu kategorijas

Juridiskais pamats

Glabāšanas periods

- Dzimšanas datums

- Dzimums

- Pilsēta

- Pasta indekss

- Priekšrocības

- Mans Rimi kartes lietošanas laikā reģistrētie pirkuma dati

- Informācija par vietām, kur lietojāt savu Mans Rimi karti

Datu apstrāde ir nepieciešama, lai ievērotu mūsu likumīgo interesi, sastādot ziņojumus, lai pārraudzītu un izvērtētu mūsu pakalpojumus.

Skatīt sadaļu “Cik ilgi mani personas dati tiek glabāti?”

No kādiem avotiem mēs savācam personas datus?

- Jūs

Mēs apkopojam Jūsu sniegtos personas datus, piemēram, kad reģistrējaties kā Mans Rimi lojalitātes programmas dalībnieks, sazinoties ar mums, izmantojot Mans Rimi karti vai mūsu platformas.

Personas datu izpaušana

- Pakalpojumu sniedzēji

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums pakalpojumus, piemēram, lai veiktu tiešā mārketinga ziņojumu sūtīšanu. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus.

- Tiesībsargājošās iestādes, valsts un pašvaldību iestādes

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Kur mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Mēs vienmēr cenšamies apstrādāt Jūsu personas datus ES/EEZ. Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti?

Visi no Jums iegūtie personas dati tiek glabāti lojalitātes sistēmā tik ilgi, kamēr piedalāties Mans Rimi lojalitātes programmā vai attiecīgajā tās daļā.

Ja neesat izmantojis Jūsu Mans Rimi karti 1 (vienu) nepārtrauktu gadu, pēc 1 (viena) gada perioda Jūsu Mans Rimi karte tiks bloķēta, un Jūsu sniegtie personas dati tiks nekavējoties dzēsti (Jūs saņemsiet attiecīgo paziņojumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš).

Kad šis periods ir beidzies, mēs drošā veidā izdzēsīsim Jūsu personas datus vai padarīsim tos neidentificējamus, lai tos vairs nevarētu saistīt ar Jums.

Jūsu tiesības

Tiesību akti datu aizsardzības jomā piešķir Jums virkni tiesību attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

- Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, vai mēs apstrādājam ar Jums saistītus personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, ko mēs apstrādājam par Jums. Jūs varat ielogoties Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā (terminālī) veikalos) jebkurā laikā, lai redzētu konkrētu informāciju, kas mums ir pieejama par Jums, piemēram, vārdu, kontaktinformāciju, Jūsu uzkrāto Mans Rimi naudu, Jūsu personalizētos piedāvājumus u.c.

- Personas datu labošana

Ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašam vai lūgt mums to izdarīt. Atsevišķu informāciju par sevi varat atjaunināt, ielogojoties savā Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā (terminālī) veikalos) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

- Piekrišanas atsaukšana

Ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

- Iebildums pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkiem. Jūs varat atrakstīties no tiešā mārketinga, ielogojoties savā Mans Rimi profilā (mājaslapā, mobilajā aplikācijā, kioskā (terminālī) veikalos) vai piezvanot Klientu apkalpošanas centram.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, Jums ir arī šādas tiesības.

- Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kurus apstrādājam, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm, tomēr mēs turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebildis pret to, ja mums būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

- Izdzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības prasīt mums dzēst Jūsu personas datus,tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

- Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūs pieprasāt, lai Jūsu datu apstrāde tiek ierobežota, tas var ietekmēt Jūsu dalību Mans Rimi lojalitātes programmā. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

 

- Datu pārnesamība

Visbeidzot, Jums ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamība”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrādāšana tiek veikta automatizēti. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, lūdzu, iesniedziet rakstveida iesniegumu mums vai mūsu datu aizsardzības speciālistam.

Ar ko varu sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu inspekcijā.

Par Jūsu personas datu apstrādi atbildīgā uzņēmuma kontaktinformācija

SIA Rimi Latvia, reģ. Nr. 40003053029,

Juridiskā adrese: A. Deglava iela 161, Rīga, Latvija, LV-1021

Tālruņa numurs: +371 67045409

E-pasts: info.lv@rimibaltic.com,

Klientu servisa centra kontaktinformācija

Tālruņa numurs: + 371 80000180

E-pasts: info.lv@rimibaltic.com

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

E-pasts: RimiDPO@rimibaltic.com

Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, arī nosūtot vēstuli mums uz augstāk minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.