Rimi

Klāvs Smildziņš

Kā pareizi piestiprināt atstarotājus?

14. novembris, 2016

Piestiprini atstarotājus pareizi un esi pamanāms gada tumšajos mēnešos!

Pievienot komentārus

Reģistrēties
Rimi login